محمد امین دلداری

محمدامین دلداری

طراح و توسعه دهنده وب

متمرکز بر روی سیستم مدیریت محتوای وردپرس!

مهارت های من

مهارت ها
JS 88%
Wordpress 100%
PSD 93%
Web Design 100%
PHP 87%
HTML 96%
CSS 100%
SEO 96%
Optimization 100%
Bootstrap 97%

تماس با من